De inhoud zijn korte stukjes overgenomen van websites of zelf geschreven

Foto zijn vaak door Marco Spelten gemaakt (korfbalfoto,nl)

Onder LDODK en LDODK 3 staan  de verslagen en spelers .