oude en nieuwe teamfoto 

Bovenste Rij:  Bert de Vreede  : Bea v d Sluis : Anja  Jongsma: Joke Winter :  Joke Faber  ; Marjo de Haan 

Middelste Rij boven:  Diana vd Vorst : Rixt Bouma : Marjolijn Kroon :Femke Bouma : Annick Koning  : Femke Faber ; Esmee v Veen 

Onderste Rij  midden:  Jan Jouke Flokstra ; Marloes Frieswijk: Marlou Kuiper: Gerben Boonstra ; Andre Zwart  : Danielle Hulst :  Charlotte  de Jong ; John Jonker

Onderste rij: Henk Jan Mulder trainer coach 1: Erwin Zwart ; Marvin Piepers : Ran Faber : Wessel Bergsma : Christian Dekker ; Stefan  ; Julian Frieswijk :

Jurjen Bosma, Kristien Wijma en Femke Faber junior staan niet in deze foto 

Bovenste Rij:  Wilma van de Werf  : Bea v d Sluis : Femke Bouma : Danielle Hulst :  Eline Haan  ;Diana van der Vorst : Anja Jongsma : Joke Winter teammanager 

Middelste Rij: Henk Jan Mulder trainer coach 1: Bert de Vreede : Arnout Wijma : Marjolijn Kroon : Marloes Frieswijk: Rix Bouma : Lieneke Priest;  Marlou Kuiper: Christian Dekkers : Marjo de Haan trainster 1 en 2 : Jan Jouke Flokstra

Onderste Rij:  Andre Zwart : Jurjen Bosma : Marvin Piepers : Julian Frieswijk : Friso Boode : Ran Faber : Wessel Bergsma : Erwin Zwart 

 

Anton en Tamara hebben alleen op de eerste deel veld in de selectie gespeeld.

 

 

LDODK selectie 2018-2019

Bovenste Rij: Nynke Nijboer : Wilma van de Werf  : Eline Haan : Diana van der Vorst :Danielle Hulst :   Femke Faber: Tamara Siemieniuk (PL) :Joke Winter teammanager ; Anja Jongsma

Middelste Rij: Henk Jan Mulder trainer coach 1: Jan Jouke Flokstra: Marjo de Haan trainster 1 en 2 :Patrick Hendriks : Marjolijn Kroon : Eke de Boer : Lieneke Priest; Femke Bouma : Marlou Kuiper: Bea v d Sluis: Bert de Vreede; trainer coach 2 Shay Connerly

Onderste Rij: Arnout Wijma : Andre Zwart : Tim Flokstra: Friso Boode : Erwin Zwart :  Jurjen Bosma : Anton Wever : Marvin Piepers : Julian Frieswijk

 

Anton en Tamara hebben alleen op de eerste deel veld in de selectie gespeeld.

 

 

Bovenste Rij: Joke Winter teammanager : Evelijn Zoetendal :Danielle Hulst : Hilde de Boer : Melissa van der Belt : Diana van der Vorst : Femke Faber: Melissa Rijstenberg : Tonia Moleman

Middelste Rij: Erik Wolsink trainer coach 1: fysiotherapeut  Rian Padding: Lex Punter : Bettie Jansma : Berber Buis : Myrthe Heres : Marjolijn Kroon : Marjo de Haan trainster 1 en 2: teammanager 2 Wilma van de Werf : Pieter Albeda trainer coach 2

Onderste Rij: Jakko de Nekker : Henk Bijker : Jurjen Bosma : Erwin Zwart : Friso Boode : Andre Zwart : Feiko de Vreede : Martijn Zwart : Jetze de Jong

 

 

Kruimelpad